Å leve med et åpent hjerte

Veldig ofte er det snakk om å leve med et åpent hjerte. Å følge hjertet, å lyttehva hjertet sier. For noen er det sikkert helt naturlig, men de fleste har kommetlang bort ifra leve ut av hjertet og de spør seg innimellom, hva betyr dette egentlig?Idag skal vi se litt inni hjertet og betydningen av et fullt liv ut av hjertet.

Det er kanskje mer en metafor for å leve med kjærlighet for hjertet symboliserer kjærligheten imange kulturer. Derfor betyr det å bestemme, velge og gjøre ting med kjærlighet.

Å velge kjærlighet over frykt og angst.Kjærlighet er noe som er følt fra innsiden, ingenting som kommer fra utsiden kangi oss følelsen av kjærlighet langsiktig. Derfor må vi finne en vei å holde oss i kjærlighetmed en innvortes motivasjon. Det er ikke så lett gjort alltid, for det finnes mange tingog forhold som gjor at vi føler masse annet enn kjærlighet. Derfor er det å åpne hjertetog leve med kjærlige intensjoner en daglig jobb og øvelse. Det betyr å bestemme seg ihvert øyeblikk for det gode. For det gode i den andre, i seg selv, i verden, i det man ser.

Å se det som er rent i de man snakker til, å se det som er bra, som er kjærlig, som erfint i de man er med. Å i seg selv. Det er bare å fokussere på de sytti prosent somer bra, på det som man liker. Og selv om det ikke er noe man liker så kan manbestemme seg å se situasjonen med kjærlighet. Å møte en samtale fra hjertet ogse hva som kommer. En blanding av å løsne seg fra kontroll og å bli med kjærligheten.Stå opp hver morgenen og velge å se det gode idag, velge å ta bestemelser som følesfritt og åpent og kjærlig.

Vi lengter etter forbindelse og kjærlighet og bekreftelse hele livet vårt. I alt vi gjør letervi etter en god følelse, etter følelsen av letthet, sikkerhet, frihet, kjærlighet, moro.Vi gjør masse ting som vi tror skal gi oss disse følelsene, for eksempel tar vi enansvarsfull jobb som skal gi oss sikkerhet, respekt, mening. Vi velger venner somvi har det gøy med, som gir oss en følelse av tillit, sikkerhet, forståelse, forbindelse,letthet, åpenhet. Vi kler oss sånn at vi føler oss fint, ekspressiv, tilhørig, unik.

Vi reiser sånn at vi føler oss fri, åpen, eventyrlig, lett. Vi lager ting, oppfinner ting, lager kunstog arrangerer ting for å vise oss, for å vise hva det er som rører og beveger oss, forå føle oss uttrykket og åpenbart.Men samtidig så gjemmer vi oss også, vi gjør ting ikke som vi vet av at de kunne gioss masse glede, for vi tror at vi ikke er nok, for vi tror at vi har ikke jobbet nok, ellerikke ser bra nok ut, eller ikke vet nok, eller ikke fortjener å være glad og oppfyllt. Da snakker vi om skam. Skam er bevisstheten å bli utlevert og ikke passe inn i etmoralisk og samfunnsmessig bilde. Skam er frykten å ikke bli elsket som vi er.

Skam beskriver troen at vi har feil som gjør oss uverdifull og ikke tilhørig. Og at detfinnes noe vi har gjort, oppleved eller ikke klart som gjør oss uverdifull av forbindelseog kjærlighet.Den gjør at vi holder oss tilbake, at vi gjemmer oss og låser hjertet.Men skam kan også  bli sett som en veiviser. Jeg vet at det er lett å si og vanskelig gjortmen angst er ikke helt real eller ofte ikke real. Når vi frykter ild eller store gater, eller flycrasherså er det noe annet enn å bli redd for å åpne seg og connecte fra hjertet for risikoen av å bli såret.Men å handle ut av frykt o beskyttelse av seg selv er ikke gøy, gir ikke glede.

Å være åpen og tiltro seg selv og de andre er å leve med et åpent hjerte. Å ta øyeblikket som det er,å ta seg selv som man er, å akseptere de andre og omgivelsene som de er og bestemme seg forå se det gode, gleden i alt. Å være takknemlig for alt livet har gitt en. Har ikke alt blitt bra til stlutten? Har ikke livet alltid sørget for en og selv om det var i den siste sekunden? Og hvis det ikke er bra enda,så er det ikke slutten. Det går fint å väre lei seg, det går fint å være sint, det er greit å være skuffet,håpløst, svak, rådløst.

Men vet at du er alltid verdifull, alltid elsket og at kjærlighet er alltid til stede.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70